• Plynovod Stavěšice
 • Plynovod Nechvalín
 • Plynofikace obce Kyšice 
 • Plynofikace obce Věteřov 
 • Výstavba vodovodu ZŽS
 • VTL plynovod Zbraslav
 • STL plynovod Boleradice
 • VTL plynovod
 • Plynofikace města Písek 
 • Plynofikace města Humpolec
 • STL plynovod Kunžak      
 • STL plynovod Tábor  
 • Plynofikace obce Opařeny      
 • STL plynovod Čelkovice  
 • STL plynovod Milevsko   
 • STL plynovod Kamenice n. Lipou  
 • STL plynovod Lubě a Malá Lhota  
 • STL Hodonín u Kunštátu 
 • STL plynovod Brumovice 
 • STL plynovod Osiky  
 • STL plynovod Rašíc
 • STL plynovod Unín
 • STL plynovod Olešná – Malá Ves  
 • Rekonstrukce kanalizace Praha – Horní Počernice
 • Prodloužení kanalizace obce Lovčice   
 • Výstavba chodníků Hýsly II.    
 • Sportovně rekreační středisko NESA Brno    
 • Výstavba inženýrských sítí město Újezd u Brna
 • Rekonstrukce a prodloužení kanalizace město Újezd u Brna 
 • DPS Újezd u Brna   
 • Výstavba inženýrských sítí Sudoměřice   
 • Prodloužení STL plynovodu    
 • Bytová výstavba Brno ulice Hlaváčkova – zemní práce
 • ČOV Modřice – zemní práce
 • Protizáplavová opatření - suché poldry
 • Odvodnění – skládka Dambořice
 • Kanalizace ZŠ Újezd u Brna  
 • Výstavba inženýrských sítí Sudoměřice II.
 • Přeložka VTL plynovodu Veselí nad Moravou – Milokošť  
 • Přeložka vodovodu Čejkovice
 • Výstavba inž. sítí Rebešovice
 • Výstavba chodníků Hýsly 
 • Přístavba ZŠ Ratíškovice 
 • Přípojka vody a kanalizace ZŠ Mikulčice   
 • Výstavba bytového domu Brno Ulice Na Kovárně, Soběšice
 • Rekonstrukce pošty Otrokovice    
 • Rekonstrukce tělocvičny sport. gym. L. Daňka Brno
 • Rekonstrukce centrálních prostor obce Dražůvky
 • Odkanalizování horního toku Veličky - Nová Lhota  
 • Výstavba kontaminované kanalizace - OC Globus Karlovy Vary   
 • Rekonstrukce komunikací    
 • Modernizace zahrady ZŠ Žarošice
 • Rekonstrukce kolejí A. Záveského - ulice Kamenná Brno 
 • Tlaková kanalizace Srní  
 • Demolice RD Věteřov      
 • Výstavba recykl. linky na sklo Kelčany    
 • Rekultivace skládky TKO
 • Společenské prostranství a parkoviště - Věteřov      
 • Sanace a zpevnění erodovaných svahů těžební jámy Ratíškovice
 • Veřejné osvětlení Kyjov  
 • Komunikace a parkoviště areálu - Narex Ždánice   
 • Výstavba oplocení areálu - ČOV Hodonín
 • Výstavba oplocení areálu II. - ČOV Hodonín      
 • Výstavba bazénu Kyjov
 • Zřízení indikačních a monitorovacích ochranných prvků – Hodonín Nesyt       
 • Demolice starých ekologických zátěží - Břeclav Pohansko  
 • Sanace ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu – Hodonín Nesyt 
 • Výstavba výrobního areálu - Strážnické brambůrky     
 • Výstavba inženýrských sítí Kyjov     
 • Výstavba kanalizace, tlakové kanalizace a ČOV Velký Beranov

GALERIE

Inženýrské sítě Kyjov-Boršov

 • css image gallery

Oprava komunikací po překopech plynovodu - PZP Uhřice MND

 • Demolice propadlé komunikace 1
 • Demolice propadlé komunikace 2
 • Demolice 3
 • Hutnění podkladu
 • Betonový podklad
 • Betonový podklad 2 a jeho hutnění
 • Zhutněný betonový podklad
 • Asfaltování - finální verze
 • Konečný výsledek
 • javascript slider
 • Asfaltování 2

Likvidace ekologických zátěží po těžbě ropy - Břeclav Pohansko, PKÚ s. p.

Výrobní areál - P. Hobža strážnické brambůrky

Likvidace ekologických zátěží po těžbě ropy - Hodonín Nesyt, PKÚ s. p.

 • jquery slideshow

Menu