Vyskočil RP s.r.o.

Historie

Historie společnosti se datuje od roku 1991, kdy začala působit na trhu jako fyzická osoba pod názvem GAS VYSKOČIL. V roce 1997 došlo ke změně právní formy společnosti a vznikla obchodní společnost pod názvem VYSKOČIL – ROZVOD PLYNU s. r. o.

Firma se prvotně zaměřovala převážně na výstavby plynovodů a, průmyslových plynovodů, rekonstrukce kotelen, domovní plynové instalace, plynovody a přípojky v obcích, rekonstrukce a výstavba místností měření a regulace.

Vývojem a modernizací společnosti došlo k rozšíření aktivit a rozsahu poskytovaných služeb. V roce 2019 došlo k úpravě názvu společnosti na Vyskočil RP s.r.o.

Vize

Mise

Škála prováděných prací se začala rozšiřovat o nabídku v oblastech inženýrských a environmentálních staveb. Díky přijetí nových odborných pracovníků a vyškolení stávajících pracovníků ve výše uvedených oblastech můžeme zaručit kvalitu a odbornost při realizaci poskytovaných služeb.

Docílit rychlých a kvalitně provedených realizací staveb nám umožňuje kompletní technické a materiální vybavení, kterým společnost disponuje. Kontinuální investice do modernizace technického vybavení směřuje k dynamickému rozvoji společnosti.

Mise

Vize

Naší hlavní prioritou je kvalita práce, klademe důraz na vysoké pracovní nároky v systémovém řízení s ohledem na životní prostředí a ekonomiku při realizace staveb. Dlouholetou působností na trhu jsme si vytvořili mnoho dodavatelských vztahů, což nám umožňuje flexibilně reagovat na požadavky investora.

Vhodné obsazení pracovních pozic a správně zvolená politika firmy zaručují rovnoměrnou dělbu práce a odpovědnosti pro každého pracovníka. Naším cílem je maximální spokojenost investora ve všech ohledech.

Organizační struktura

Organizační struktura

Menu